יום שלישי , 5 יולי 2022

מאמרים

חברת ביטוח לא תשלם לבעליו של רכב פיצויים במקרה שהנהג סירב לבצע בדיקת אלכוהול וסמים

אב אפשר לבנו להשתמש ברכבו. הבן היה מעורב בתאונה בעלת תוצאות קטלניות, ובכללן גרימת מוות להולך רגל, נזק לרכבו ולכלי רכב אחרים. בתביעה שהגיש האב נגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב, תבע האב תגמולי ביטוח מהמבטחת בשל האירוע התאונתי. לעומתו, טענה חברת הביטוח כי הוא לא זכאי לתגמולים, בשל החריג הקבוע בפוליסה, הקובע כי נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול שוללת קבלת פיצוי. לטענת המבטחת, הנהג הבן, סירב לבקשת שוטר לתת דגימה לצורך בדיקת דם אשר תשלול הימצאותם של סמים ואלכוהול בדמו. הנהג הועמד לדין והורשע בשל החזקה הקבועה בפקודת התעבורה (סעיף 64ד(א)), לפיה סירובו של נהג לתת דגימה יוצר חזקה לכך שנהג תחת השפעת סם או אלכוהול. לעומתה טען המבוטח, כי לא הוכח שבנו נהג תחת השפעת סם או אלכוהול, אף שבית משפט בהליך הפלילי קבע שחלה החזקה הקבועה בשל סירובו לבצע בדיקה. המבוטח טען, כי הקביעה של החריג בפוליסה מחייבת את המבטחת להוכיח באופן פוזיטיבי את הימצאותו של סם ואין להשתמש בחזקה לטענתו, החזקה טובה להליך הפלילי אך לא לקיומו של החריג לפי הפוליסה וממילא לשלילת תגמולי הביטוח. לטענתו, העובדה שבנו לא מסר בדיקת דם אינה יכולה להוות ממצא פוזיטיבי כאמור, ולכן על המבטחת לשלם בגין הנזק שנגרם הן לרכבו והן לרכבים האחרים וכן את ההוצאות המשפטיות שהיו לבנו בהליך הפלילי. אלא שכאמור, בית משפט לא סבר כך ודחה טענות המבוטח, האב, וקבע כי גם אם ההרשעה בהליך של הבן הינה תוצאה מסתברת של סירובו של הבן לבצע בדיקה, הרי שהרשעה זאת ממילא קובעת כי הנהג היה נתון להשפעת סמים מסוכנים- קביעה השוללת ממנו קבלת תגמולים. למסקנה זאת של בית המשפט, תוצאות כספיות מרחיקות לכת השוללות מהבן את האפשרות לקבל שיפוי כספי כנגד כל התביעות הכספיות הצפויות שיוגשו נגדו בשל אירוע התאונה הקטלני שהיה אחראי לו.
אלא שבית משפט לא סבר כך ודחה את טענות המבוטח, האב, וקבע כי גם אם ההרשעה בהליך של הבן הנה תוצאה מסתברת של סירובו לבצע בדיקה, הרי שהרשעה זאת ממילא קובעת כי הנהג היה נתון להשפעת סמים מסוכנים – קביעה השוללת ממנו קבלת תגמולים.
למסקנה זאת של בית המשפט, תוצאות כספיות מרחיקות לכת, השוללות מהבן את האפשרות לקבל שיפוי כספי כנגד כל התביעות הכספיות הצפויות שיוגשו נגדו בשל אירוע התאונה הקטלני שהיה אחראי לו.
לקריאת פסק הדין המלא :
https://afriat-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/asher_afriat_co_il/Ebr7mHESfwhKt7nId8rOXPkBPPCE7GyDP1r2-1tlNokBfg?e=J28byn

ליטיגציה

ליטיגציה (בעברית: התדיינות) הוא שם מקובל למקצוע הטיעון בבית משפט. תפקיד זה לרוב נעשה באמצעות עורך דין, ובישראל גם על ידי טוען רבני. הליטיגציה עוסקת בתחום המשפט הפלילי ובמשפט האזרחי. היא רלוונטית לכל תיק אשר בסופו של דבר מגיע לדיון משפטי, בין אם זה בית משפט, בית דין או כל ערכאה שיפוטית אחרת. על עורך דין העוסק בליטיגציה לדעת את סדרי-הדין הרלוונטיים להליך המשפטי. במשך שנים רבות, עורכי הדין בישראל ... קרא עוד

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל (הוצל"פ) היא הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה. מסמכים אלו מקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעתים המדובר בסעד מורכב יותר, כגון סילוק יד מדירה. הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל. לשם קיום דינים אלו ... קרא עוד

מאפיינים במשפט אזרחי

ענפים מרכזיים במשפט האזרחי דיני החוזים, עוסקים בהתחייבויות והסכמים. דיני הנזיקין, עוסקים בנזקים שגרמו פרטים זה לזה. דיני המשפחה, עוסקים בסוגיות של נישואין, גירושים ודאגה לילדים. דיני הקניין, עוסקים בבעלות וזכויות ברכוש. דיני העבודה, מסדירים את היחסים בין עובדים, מעבידים וארגוני עובדים. משפט בינלאומי פרטי, עוסק בסוגיות בהן מעורב גורם משיטה משפטית זרה. המשפט האזרחי מתנהל על פי סדרי דין ... קרא עוד