יום שלישי , 5 יולי 2022

מאפיינים במשפט אזרחי

ענפים מרכזיים במשפט האזרחי

המשפט האזרחי מתנהל על פי סדרי דין שונים מאלו המאפיינים את המשפט הפלילי, ולכן הוא מכיל גם הוראות דין פרוצדורליות נפרדות.

מאפיינים עיקריים

בעוד שהמשפט הציבורי מסדיר את התנהלותן של רשויות ציבוריות והמשפט הפלילי הינו שיח בין המדינה לבין הפרטים בה, המשפט הפרטי מסדיר יחסים בין פרטים שונים בתוך החברה. לכן, יש מספר הבדלים מהותיים בין ענפים משפטיים אלו:

  • ההליך האזרחי מתנהל בין פרט אחד לזולתו ("תובע" ו"נתבע"), והמדינה איננה צד להליך (למרות שהיא כמובן מספקת את מערכת החוקים עורך דין ואת בית המשפט כמוסד ששופט בין הצדדים). זאת בשונה מן ההליך הפלילי המתנהל בין המדינה ("המאשימה") לפרט ("הנאשם").
  • הבדל נוסף הוא שבמסגרת המשפט הפרטי, פגיעה בזכות מכונה "עוולה", זאת בשונה ממושג ה"עבירה" שמשמש את ההליך הפלילי.
  • נטל ההוכחה – במשפט האזרחי מוטל על התובע נטל לשכנע ולהוכיח את טענתו ברמה בעלת מרב ההסתברות (מעל 50 אחוזים). רף הוכחה זה שונה מההליך הפלילי בו על המדינה להוכיח את האישום "מעל לכל ספק סביר".
  • במידה והתביעה האזרחית מתקבלת הסעד שיינתן הוא לרוב פיצוי בגין נזק שנגרם לתובע (עקב הפרת חוזה או עוולה נזיקית). לעתים גם ניתנים צווים המחייבים את הנתבע לבצע או להימנע מביצוע פעולה מסוימת, למשל, חובה לקיים את הוראות החוזה בין התובע לנתבע או להימנע מליצור זיהום בחזקתו של התובע. זאת בניגוד להליך הפלילי בו לא נפסק סעד לקרבן העבירה, אלא מוטלים עונשים, בדרך כלל קנס או מאסר, על הנאשם.

Comments are closed.